Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
dr Urszula Konieczna-Spychała
st. wykładowca
Urszula.Konieczna-Spychala@utp.edu.pl
052 340 86 73
212 (bud. 2.7)

Konsultacje

 

 

wyniki egzaminu dla kierunków: elektrotechnika i energetyka z 9.02.18

egz-en-ele

Wyniki z egzaminu poprawkowego w USOS-ie (oceny pozytywne)

Osoby bez oceny (brak oceny pozytywnej) winny zgłosić się na część ustną we czwartek 22.02 w godz. 9-10 p.212 bud. 2.7

Energetyka sem.1

EGZAMIN 9.02.2018 GODZ. 10:00 SALA 1 bud. 2.1

Egzamin poprawkowy 16.02.18 godz. 10:00 s.4

zagadnienia: egz-zag-sem1

wykład 1: enwyk1

wykład 2: enwyk2

wykład 3: enwyk3

wykład 4: enwyk4

wykład 5: enwyk5

wykład 6: enwyk6

wykład 7: enwyk7

wykład 8: enwyk8

wykład 9: enwyk9

wykład 10: enwyk10

wykład 11: enwyk11

wykład 12: enwyk12

wykład 13: enwyk13

Elektrotechnika sem. 1

EGZAMIN 9.02.2018 GODZ. 10:00 SALA 1 bud. 2.1

Egzamin poprawkowy 16.02.18 godz. 10:00 s.4

zagadnienia: egz-zag-sem1

wykład 1: elewyk1

wykład 2: elewyk2

wykład 3: elewyk3

wykład 4: elewyk4

wykład 5: elewyk5

wykład 6: elewyk6

wykład 7: elewyk7

wykład 8: elewyk8

wykład 9: elewyk9

wykład 10: elewyk10

wykład 11: elewyk11

wykład 12: elewyk12

wykład 13: elewyk13

Rolnictwo sem. 1

wykład1: rolwyk1

wykład 2: rolwyk2

wykład 3: rolwyk3

wykład 4: rolwyk4

wykład 5: rolwyk5

wykład 6: rolwyk6

wykład 7: rolwyk7

wykład 8: rolwyk8

wykład 9: rolwyk9

wykład 10: rolwyk10

rozwiązanie tablicy: tablica

wykład 11-12: rolwyk11-12

wykład 13: rolwyk13

zaliczenie: zal-rol-17-18

Architektura krajobrazu sem. 1

Egzamin czwartek 8.02.18 godz. 10.00 s. 110 RCI (do potwierdzenia)

zagadnienia: zag-egz-arch

wykład 1: archwyk1

wykład 2: archwyk2

wykład 3: archwyk3

wykład 4:archwyk4

wykład 5: archwyk5

wykład 6: archwyk6

wykład 7: archwyk7

wykład 8: archwyk8

wykład 9: archwyk9

wykład 10: archwyk10

zaliczenie: zal-arch-17-18

MiBM nst sem. 1

zagadnienia i ustalenia: zag egz-sem1

Egzamin: sobota 10.02.18 godz. 12:00 s. 137

wyniki: megz1

Egzamin poprawkowy:

niedziela18.02.18 godz. 10:00 s. 135 ( ten sam budynek, sala 137 -remont)

wykład 1: m1wyk1

wykład 2: m1wyk2

wykład 3: m1wyk3

wykład 4: m1wyk4

wykład 5: m1wyk5

wykład 6: m1wyk6

wykład 7: m1wyk7

MiBM nst sem. 3

wykład 1: m3wyk1

wykład 2: m3wyk2

wykład 3: m3wyk3

wykład 4: m3wyk4

spr1-z 17.12.17 spr1-sem3

Uwaga: poprawiać mogą osoby o liczbie punktów  mniejszej niż 3 (!)

spr1- z 12.01.18 spr1-sem3-bis

spr2-z 14.01.18 spr2-sem3

Rolnictwo nst sem. 1

wykład1: rolnstw1

ćwiczenia 1: ćw1

wykład 2: rolnstw2

wykład 3: rolnstw3

ćwiczenia 2: ćw2

wyniki spr 1: spr1

wykład 4: rolnstw4

wykład 5: rolnstw5

ćwiczenia 3: ćw3

wyniki spr 2: spr2

wykład 6: rolnstw6

wykład 7: rolnstw7

ćwiczenia 4: ćw4

wyniki spr 3: spr3