Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
dr Urszula Konieczna-Spychała
st. wykładowca
Urszula.Konieczna-Spychala@utp.edu.pl
052 340 86 73
212 (bud. 2.7)

Konsultacje (semestr zimowy 2017/18)

poniedziałek 9:15-10.00

wtorek 9:15-10.00

 

 

Energetyka sem.1

wykład 1: enwyk1

wykład 2: enwyk2

wykład 3: enwyk3

wykład 4: enwyk4

wykład 5: enwyk5

wykład 6: enwyk6

Elektrotechnika sem. 1

wykład 1: elewyk1

wykład 2: elewyk2

wykład 3: elewyk3

wykład 4: elewyk4

wykład 5: elewyk5

wykład 6: elewyk6

wykład 7: elewyk7

Rolnictwo sem. 1

wykład1: rolwyk1

wykład 2: rolwyk2

wykład 3: rolwyk3

wykład 4: rolwyk4

wykład 5: rolwyk5

Architektura krajobrazu sem. 1

wykład 1: archwyk1

wykład 2: archwyk2

wykład 3: archwyk3

wykład 4:archwyk4

wykład 5: archwyk5

MiBM nst sem. 1

wykład 1: m1wyk1

wykład 2: m1wyk2

wykład 3: m1wyk3

MiBM nst sem. 3

wykład 1: m3wyk1

wykład 2: m3wyk2

wykład 3: m3wyk3

Rolnictwo nst sem. 1

wykład1: rolnstw1

ćwiczenia 1: ćw1

wykład 2: rolnstw2

wykład 3: rolnstw3

ćwiczenia 2: ćw2

wyniki spr 1: spr1