Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
dr Urszula Konieczna-Spychała
st. wykładowca
Urszula.Konieczna-Spychala@utp.edu.pl
052 340 86 73
212 (bud. 2.7)

Konsultacje

czwartek 12:00-13:30

SEMESTR letni 2018/19

Studia Stacjonarne

ELEKTROTECHNIKA sem. 2

wykład 1: ele2wyk1

wykład 2: ele2wyk2

wykład 3; ele2wyk3

wykład 4: ele2wyk4

ENERGETYKA sem. 2

wykład 1: en2wyk1

wykład 2: en2wyk2

wykład 3: en2wyk3

wykład 4: en2wyk4

 STUDIA NIESTACJONARNE

MiBM sem. 2

wykład 1: m2wyk1

TIN sem. 2

wykład 1: tinwyk1

wykład 2: tinwyk2

wykład 3: tinwyk3

Elektrotechnika sem. 2

wykład 1: elenstwyk1

wykład 2: elenstwyk2

wykład 3: elenstwyk3

 

Archiwalia:

semestr zimowy 2018/19

wykłady dla elektrotechniki sem. 1

elewyk1 

elewyk2

elewyk3

elewyk4

elewyk5

elewyk6

elewyk7

elewyk8

elewyk9

elewyk10

elewyk11

elewyk12

elewyk13