Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
dr Urszula Konieczna-Spychała
st. wykładowca
Urszula.Konieczna-Spychala@utp.edu.pl
052 340 86 73
212 (bud. 2.7)

Konsultacje

semestr letni 2017/18

poniedziałek 11.30-13.00

SEMESTR LETNI 2017/18

ELEKTROTECHNIKA sem. 2

wykład 1: ele2wyk1

wykład 2: ele2wyk2

wykład 3: ele2wyk3

wykład 4: elewyk4

wykład 5: elewyk5

wykład 6: elewyk6

wykład 7: ele2wyk7

wykład 8: ele2wyk8

wykład 9: ele2wyk9

wykład 10: ele2wyk10

wykład 11: ele2wyk11

wykład 12: ele2wyk12

wyniki+zaliczenie: zal-ele2

Poprawa 2. kolokwium:

czwartek 21.06 (1. grupa 12:15; 2. grupa 14:15) bud. Wydziału Zarządzania

ul. Fordońska 430 s.309

zagadnienia egzaminacyjne: zag-egz2

Egzamin: 28.06.2018 godz. 10:00 s. 5

Egzamin poprawkowy (wrzesień)

 

ENERGETYKA sem. 2

wykład 1: en2wyk1

wykład 2: en2wyk2

wykład 3: en2wyk3

wykład 4: en2wyk4

wykład 5: en2wyk5

wykład 6: en2wyk6

wykład 7: en2wyk7

wykład 8: en2wyk8

wykład 9: en2wyk9

wykład10:en2wyk10

wykład 11:en2wyk11

wykład 12:en2wyk12

zagadnienia egzaminacyjne: zag-egz2

Egzamin: 2.07.2018 godz. 10:00 s.8

Egzamin poprawkowy (wrzesień)

 

FiR sem. 2

arkusz0:arkuszuli0

arkusz1:arkuszuli1

arkusz2:arkuszuli2

arkusz3:arkuszuli3

arkusz4: arkuszuli4

arkusz5: arkuszuli5

arkusz6: arkuszuli6

arkusz6bis:arkuszuli6bis

arkusz7: arkuszuli7

Kolokwium nr 2:

18.06. poniedziałek godz. 8:30-10:00 s.8 ul. Kaliskiego 7, budynek główny (2.1)

(na prawo od portierni głównej)

 

projekt: oprojekcie2018

wzory w Wordzie: wzory

zadanie z tablicą: zad-tablica

rozwiązanie: rozw-zad-tabl

korekta: korekta

Projekty: czwartek 21.06

grupa C godz. 10:15-11:45

grupa A godz. 12:15-13:45

grupa B godz. 14:15-15:45

Zaliczenie nr 1:

02.07.18 (poniedziałek)

godz. 12:15-13:45 (w moim gabinecie na ul.Kaliskiego 7)

MiBM sem. 2 (niestacjonarne)

wykład 1: m2wyk1

wykład 2: m2wyk2

wykład 3: m2wyk3

wykład 4: m2wyk4

wykład 5: m2wyk5

wykład 6: m2wyk6

wykład 7: m2wyk7

Egzamin: 7.07.2018 godz.10:00 aula A1 (AN)