grzegorek imię i nazwisko:
stanowisko:
e-mail:
tel.:
tel.:
gabinet:
dr Paulina Grzegorek
wykładowczyni
Paulina.Grzegorek@utp.edu.pl
52 340 86 41
731 215 (suma dwóch pierwszych +3)
208 (bud.2.7)

Matematyka (Mechatronika)

Wyniki pierwszej kartkówki.

Wykłady:


Matematyka (Informatyka stosowana)

Informacje raczej będą się pojawiać na Moodlu.


Alternatywne zastosowania pochodnej – no nie wiem… mnie śmieszy 😀


Publikacje:

1. T. Downarowicz, P. Grzegorek Epsilon-independence between two processes Studia Math. 188 (2008), 77–95

2. P. Grzegorek, M. Kupsa Return times in a process generated by a typical partition Nonlinearity 22 (2009) 371–379

3. T. Downarowicz, P. Grzegorek, Y. Lacroix Attracting and repelling in homogeneous signal processes Nonlinearity 23 (2010) 2793–2813

4. P. Grzegorek, M. Kupsa Exponential return times in a zero-entropy processCommunications on Pure and Applied Analysis vol.11, 3 (2012), 1361–1383

5. P. Grzegorek, J. Januszewski Online algorithms for 3-space bounded 2-dimensional bin packing and square packing Romanian Journal of Information Science and Technology vol. 17, 2 (2014), 190–203

6. P. Grzegorek, J. Januszewski A note on one-space bounded square packing Information Processing Letters, 115 (2015), 872–876

7. P. Grzegorek, J. Januszewski Drawer algorithms for 1-space bounded multidimensional hyperbox packing J Comb Optim (2018), https://doi.org/10.1007/s10878-018-0338-y

8. P. Grzegorek, J. Januszewski A note on three Moser’s problems and two Paulhus’ lemmas J. Comb Theory Ser. A 162 (2019), 222–230