Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
dr Paulina Grzegorek
adiunkt
Paulina.Grzegorek@utp.edu.pl
52 340 86 41
208 (bud.2.7)

Publikacje:

1. T. Downarowicz, P. Grzegorek Epsilon-independence between two processes Studia Math. 188 (2008), 7795

2. P. Grzegorek, M. Kupsa Return times in a process generated by a typical partition Nonlinearity 22 (2009) 371379

3. T. Downarowicz, P. Grzegorek, Y. Lacroix Attracting and repelling in homogeneous signal processes Nonlinearity 23 (2010) 27932813

4. P. Grzegorek, M. Kupsa Exponential return times in a zero-entropy processCommunications on Pure and Applied Analysis vol.11, 3 (2012), 13611383

5. P. Grzegorek, J. Januszewski Online algorithms for 3-space bounded 2-dimensional bin packing and square packing Romanian Journal of Information Science and Technology vol. 17, 2 (2014), 190–203

6. P. Grzegorek, J. Januszewski A note on one-space bounded square packing Information Processing Letters, 115 (2015), 872–876

 


Konsultacje: wtorki 13:30-15:00


 

Matematyka (Informatyka stosowana)

Proszę zalogować się do Moodla!

 


 

Alternatywne zastosowania pochodnej! Polecam!