Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
 dr Monika Nowicka
adiunkt
mnowicka@utp.edu.pl
52 340 86 66
F103 [dawniej 202 (bud.2.7)]
Research papers:
 1. M. Lassak, M. Nowicka, Minimum-area axially symmetric convex bodies containing a triangle and its measure of axial symmetry, Beitr. Algebra Geom. 50 (2009), 541-554.
 2. M. Lassak, M. Nowicka, A measure of axial symmetry of centrally symmetric convex bodies, Colloq. Math. 121 (2010), 295-306.
 3. M. Nowicka, On the measure of axial symmetry with respect to folding for parallelograms, Beitr. Algebra Geom. 53 (2012), 97-103.
 4. M. Nowicka, A. Witkowski, A refinement of the left-hand side of Hermite-Hadamard inequality for simplices, J. Inequal. Appl. 2015:373 (2015), DOI: 10.1186/s13660-015-0904-0
 5. M. Nowicka, A. Witkowski, Applications of the Hermite-Hadamard inequality, Math. Inequal. Appl. 19 (2016), 1319–1334.
 6. J. Matkowski, M. Nowicka, A. Witkowski, Explicit solutions of the invariance equation for means, Results Math. 71 (2017), 397–410, DOI: 10.1007/s00025-015-0525-4
 7. M. Nowicka, A. Witkowski, A refinement of the right-hand side of Hermite-Hadamard inequality for simplices, Aequationes Math. 91 (2017), 121–128, DOI: 10.1007/s00010-016-0433-z
 8. M. Nowicka, A. Witkowski, Another refinement of the right-hand side of Hermite-Hadamard inequality for simplices, Aequationes Math. 92 (2018),  1163–1166, DOI: 10.1007/s00010-018-0595-y
 9. M. Nowicka, A. Witkowski, Hermite-Hadamard inequality for a frustum of a simplex, Math. Inequal. Appl. 22 (2019), 1319–1325, DOI:10.7153/mia-2019-22-90
 10. M. Nowicka, A. Witkowski, Optimal bounds of the arithmetic mean in terms of new Seiffert like means, Math. Inequal. Appl. 23 (2020), 383-392, DOI: 10.7153/mia-2020-23-30
 11. M. Nowicka, A. Witkowski, Optimal bounds for the tangent and hyperbolic sine means II, J. Math. Inequal. 14 (2020), 23-33, DOI: 10.7153/jmi-2020-14-02

INFORMACJE DLA STUDENTÓW:

Kurs wyrównawczy dla kandydatów i studentów UTP:

Część I

Część II

Część III

Część IV


Informacje o konsultacjach

W trakcie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się zdalnie (MS Teams i poczta UTP).


IB

Wykład z 16.03.2020 r.

Ćwiczenia z 16.03.2020 r.

Wykład z 23.03.2020 r.

Ćwiczenia z 23.03.2020 r.

Wykład z 30.03.2020 r.

Ćwiczenia z 30.03.2020 r.

Ćwiczenia z 6.04.2020 r.

Wykład z 20.04.2020 r.

Ćwiczenia z 20.04.2020 r.

Ćwiczenia z 27.04.2020 r.

Wykład z 4.05.2020 r. (część 1)

Wykład z 4.05.2020 r. (część 2)

Ćwiczenia z 4.05.2020 r.

Ćwiczenia z 11.05.2020 r.

Wykład z 18.05.2020 r.

Ćwiczenia z 18.05.2020 r.

Wykład z 25.05.2020 r.

Ćwiczenia z 1.06.2020 r.

Wykład z 1.06.2020 r.

Ćwiczenia z 8.06.2020 r.

Kolokwium odbyło się 13 czerwca 2020 r.

Pierwsze kolokwium poprawkowe odbędzie się 26 czerwca 2020 r.

Drugie kolokwium poprawkowe odbędzie się 17 lipca 2020 r.

Zakres materiału na kolokwium i kolokwium poprawkowe:

 1. Równania różniczkowe,
 2. Przestrzeń probabilistyczna,
 3. Prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite oraz wzór Bayesa,
 4. Zmienne losowe jednowymiarowe: rozkłady i parametry,
 5. Zmienne losowe dwuwymiarowe: rozkłady i parametry,
 6. Twierdzenia graniczne,
 7. Podstawowe pojęcia statystyki.

Wzory obowiązujące na kolokwium.

Egzamin odbędzie się 13 lipca 2020 r.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 14 września 2020 r.

Zakres materiału na egzamin i egzamin poprawkowy:

 1. Równania różniczkowe,
 2. Przestrzeń probabilistyczna,
 3. Prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite oraz wzór Bayesa,
 4. Zmienne losowe jednowymiarowe: rozkłady i parametry,
 5. Zmienne losowe dwuwymiarowe: rozkłady i parametry,
 6. Twierdzenia graniczne,
 7. Podstawowe pojęcia statystyki,
 8. Estymacja punktowa i przedziałowa,
 9. Parametryczne testy istotności.

PTS

Wykład z 17.03.2020 r.

Ćwiczenia z 17.03.2020 r.

Wykład z 24.03.2020 r.

Ćwiczenia z 24.03.2020 r.

Wykład z 31.03.2020 r.

Ćwiczenia z 31.03.2020 r.

Wykład z 1.04.2020 r. (odrabianie zajęć z 10 marca)

Ćwiczenia z 1.04.2020 r. (odrabianie zajęć z 10 marca)

Wykład z 7.04.2020 r.

Ćwiczenia z 7.04.2020 r.

Wykład z 21.04.2020 r.

Ćwiczenia z 21.04.2020 r.

Wkład z 28.04.2020 r.

Ćwiczenia z 28.04.2020 r.

Wkład z 5.05.2020 r.

Ćwiczenia z 5.05.2020 r.

Wkład z 12.05.2020 r.

Ćwiczenia z 12.05.2020 r.

Wkład z 19.05.2020 r.

Ćwiczenia z 19.05.2020 r.

Wkład z 26.05.2020 r. (część 1)

Wkład z 26.05.2020 r. (część 2)

Ćwiczenia z 26.05.2020 r.

Wkład z 2.06.2020 r.

Ćwiczenia z 2.06.2020 r.

Wkład z 9.06.2020 r.

Ćwiczenia z 9.06.2020 r.

Kolokwium odbyło się 12 czerwca 2020 r.

Pierwsze kolokwium poprawkowe odbędzie się 29 czerwca 2020 r.

Drugie kolokwium poprawkowe odbędzie się 17 lipca 2020 r.

Zakres materiału na kolokwium i kolokwium poprawkowe:

 1. Macierze;
 2. Układy równań liniowych;
 3. Wektory: iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany;
 4. Geometria analityczna w przestrzeni (płaszczyzna, prosta i powierzchnie stopnia drugiego);
 5. Funkcje dwóch zmiennych (dziedzina, pochodne pierwszego i drugiego rzędu, pochodna kierunkowa, ekstrema lokalne i globalne);
 6. Całka podwójna (zastosowania, współrzędne biegunowe);
 7. Całka potrójna (zastosowania, współrzędne walcowe i sferyczne);
 8. Równania różniczkowe I rzędu;
 9. Równania różniczkowe liniowe o stałych współczynnikach wyższych rzędów;
 10. Zmienne losowe jednowymiarowe: charakterystyki liczbowe, rozkłady typu ciągłego i dyskretnego.

Wzory obowiązujące na kolokwium.

Egzamin odbędzie się 14 lipca 2020 r.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 14 września 2020 r.

Zakres materiału na egzamin i egzamin poprawkowy:

 1. Macierze;
 2. Układy równań liniowych;
 3. Wektory: iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany;
 4. Geometria analityczna w przestrzeni (płaszczyzna, prosta i powierzchnie stopnia drugiego);
 5. Funkcje dwóch zmiennych (dziedzina, pochodne pierwszego i drugiego rzędu, pochodna kierunkowa, ekstrema lokalne i globalne);
 6. Całka podwójna (zastosowania, współrzędne biegunowe);
 7. Całka potrójna (zastosowania, współrzędne walcowe i sferyczne);
 8. Równania różniczkowe I rzędu;
 9. Równania różniczkowe liniowe o stałych współczynnikach wyższych rzędów;
 10. Zmienne losowe jednowymiarowe: charakterystyki liczbowe, rozkłady typu ciągłego i dyskretnego;
 11. Szeregi statystyczne;
 12. Estymacja przedziałowa dla wartości średniej, wyznaczanie niezbędnej liczby pomiarów do próby;
 13. Parametryczne testy istotności dla średniej.

Budownictwo

Wykład z 20.03.2020 r. (część pierwsza)

Wykład z 20.03.2020 r. (część druga)

Wykład z 27.03.2020 r.

Notatki z wykładu 27.03.2020 r.

Wykład z 2.04.2020 r. (odrabianie zajęć z 13 marca)

Wykład z 3.04.2020 r.

Wykład z 17.04.2020 r.

Wykład z 24.04.2020 r.

Wykład z 8.05.2020 r.

Wykład z 15.05.2020 r.

Wykład z 22.05.2020 r.

Wkład z 29.05.2020 r. (część 1)

Wkład z 29.05.2020 r. (część 2)

Wkład z 5.06.2020 r.

Egzamin odbędzie się 23 i 24 lipca 2020 r.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 18 i 19 września 2020 r.

Zakres materiału na egzamin i egzamin poprawkowy:

 1. Wektory: iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany;
 2. Geometria analityczna w przestrzeni (płaszczyzna, prosta i powierzchnie stopnia drugiego);
 3. Funkcje dwóch zmiennych (dziedzina, pochodne pierwszego i drugiego rzędu, pochodna kierunkowa, ekstrema lokalne i globalne);
 4. Całka podwójna (zastosowania, współrzędne biegunowe);
 5. Całka potrójna (zastosowania, współrzędne walcowe i sferyczne);
 6. Całka krzywoliniowa niezorientowana i zorientowana;
 7. Całka powierzchniowa;
 8. Liczby zespolone;
 9. Równania różniczkowe I rzędu;
 10. Równania różniczkowe liniowe o stałych współczynnikach wyższych rzędów;
 11. Szeregi.

GiK

Wykład z 20.03.2020 r. (część pierwsza)

Wykład z 20.03.2020 r. (część druga)

Ćwiczenia z 20.03.2020 r.

Wykład z 27.03.2020 r.

Ćwiczenia z 27.03.2020 r.

Wykład z 31.03.2020 r. (odrabianie zajęć z 13 marca)

Ćwiczenia z 2.04.2020 r. (odrabianie zajęć z 13 marca)

Wykład z 3.04.2020 r.

Ćwiczenia z 3.04.2020 r.

Wykład z 17.04.2020 r.

Ćwiczenia z 17.04.2020 r.

Wykład z 24.04.2020 r.

Ćwiczenia z 24.04.2020 r.

Wykład z 8.05.2020 r.

Ćwiczenia z 8.05.2020 r.

Wykład z 15.05.2020 r.

Ćwiczenia z 15.05.2020 r.

Wkład z 22.05.2020 r.

Ćwiczenia z 22.05.2020 r.

Wkład z 29.05.2020 r.

Ćwiczenia z 29.05.2020 r.

Wkład z 5.06.2020 r.

Ćwiczenia z 5.06.2020 r.

Kolokwium odbyło się 12 czerwca 2020 r.

Pierwsze kolokwium poprawkowe odbędzie się 3 lipca 2020 r.

Drugie kolokwium poprawkowe odbędzie się 21 lipca 2020 r.

Zakres materiału na kolokwium i kolokwium poprawkowe:

 1. Wektory: iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany;
 2. Geometria analityczna w przestrzeni (płaszczyzna, prosta i powierzchnie stopnia drugiego);
 3. Funkcje dwóch zmiennych (dziedzina, pochodne pierwszego i drugiego rzędu, pochodna kierunkowa, ekstrema lokalne i globalne);
 4. Całka podwójna (zastosowania, współrzędne biegunowe);
 5. Całka potrójna (zastosowania, współrzędne walcowe i sferyczne);
 6. Całka krzywoliniowa niezorientowana i zorientowana;
 7. Liczby zespolone;
 8. Równania różniczkowe I rzędu.

Wzory obowiązujące na kolokwium.

Egzamin odbędzie się 18 lipca 2020 r.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 15 września 2020 r.

Zakres materiału na egzamin i egzamin poprawkowy:

 1. Wektory: iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany;
 2. Geometria analityczna w przestrzeni (płaszczyzna, prosta i powierzchnie stopnia drugiego);
 3. Funkcje dwóch zmiennych (dziedzina, pochodne pierwszego i drugiego rzędu, pochodna kierunkowa, ekstrema lokalne i globalne);
 4. Całka podwójna (zastosowania, współrzędne biegunowe);
 5. Całka potrójna (zastosowania, współrzędne walcowe i sferyczne);
 6. Całka krzywoliniowa niezorientowana i zorientowana;
 7. Liczby zespolone;
 8. Równania różniczkowe I rzędu;
 9. Równania różniczkowe liniowe o stałych współczynnikach wyższych rzędów;
 10. Szeregi.