Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
 dr Monika Nowicka
adiunkt
mnowicka@utp.edu.pl
52 340 86 66
202 (bud.2.7)
Research papers:
 1. M. Lassak, M. Nowicka, Minimum-area axially symmetric convex bodies containing a triangle and its measure of axial symmetry, Beitr. Algebra Geom. 50 (2009), 541-554.
 2. M. Lassak, M. Nowicka, A measure of axial symmetry of centrally symmetric convex bodies, Colloq. Math. 121 (2010), 295-306.
 3. M. Nowicka, On the measure of axial symmetry with respect to folding for parallelograms, Beitr. Algebra Geom. 53 (2012), 97-103.
 4. M. Nowicka, A. Witkowski, A refinement of the left-hand side of Hermite-Hadamard inequality for simplices, J. Inequal. Appl. 2015:373 (2015), DOI: 10.1186/s13660-015-0904-0
 5. J. Matkowski, M. Nowicka, A. Witkowski, Explicit solutions of the invariance equation for means, Results Math. (2016), DOI: 10.1007/s00025-015-0525-4
 6. M. Nowicka, A. Witkowski, A refinement of the right-hand side of Hermite-Hadamard inequality for simplices, Aequationes Math. (2016), DOI: 10.1007/s00010-016-0433-z
 7. M. Nowicka, A. Witkowski, Applications of the Hermite-Hadamard inequality, Math. Inequal. Appl. 19 (2016), 1319–1334.

 


INFORMACJE DLA STUDENTÓW:

Kurs wyrównawczy dla kandydatów i studentów UTP:

Część I

Część II

Część III

Część IV


BUDOWNICTWO

Zakres materiału na pierwsze kolokwium:

 1. Własności funkcji (dziedzina, parzystość/nieparzystość funkcji, różnowartościowość, funkcja odwrotna, złożenie funkcji).
 2. Granice funkcji, ciągłość funkcji oraz asymptoty.
 3. Pochodna funkcji (pochodna iloczynu i ilorazu funkcji, pochodna funkcji złożonej, pochodna logarytmiczna, pochodne wyższych rzędów).

Wzory

Wyniki pierwszego kolokwium z dnia 25 listopada 2016 r.

Zakres materiału na drugie kolokwium:

 1. Zastosowania pochodnej (reguła de L’Hospitala, asymptoty, przedziały monotoniczności funkcji, ekstrema lokalne i globalne, przedziały wklęsłości i wypukłości oraz punkty przegięcia).
 2. Całka nieoznaczona.

Wzory

Wyniki drugiego kolokwium z dnia 21 grudnia 2016 r.

Trzecie kolokwium odbędzie się 20 stycznia o godzinie 12:15 w sali B1 (AN).

Zakres materiału na trzecie kolokwium:

 1. Zastosowania całki oznaczonej.

Wzory

I kolokwium poprawkowe odbędzie się 27 stycznia o godzinie 12:15 w sali B1 (AN).

W dniu 9 stycznia (na ćwiczeniach) ustalimy w jakim terminie zostaną odrobione zajęcia z dnia 2 stycznia.


IOŹE

Zakres materiału na pierwsze kolokwium:

 1. Liczby zespolone;
 2. Równania różniczkowe.

Wzory

Wyniki pierwszego kolokwium z dnia 9 grudnia 2016 r.

Zakres materiału na drugie kolokwium:

 1. Szeregi liczbowe;
 2. Elementy statystyki matematycznej.

Drugie kolokwium odbędzie się …(data, sala i godzina będą ustalone wkrótce).


Egzamin odbędzie się 10 lutego (sala i godzina będą ustalone wkrótce).

Egzamin poprawkowy odbędzie się 17 lutego (sala i godzina będą ustalone wkrótce).