Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
Konsultacje:
 mgr Michał Musielak
asystent
michal.musielak@utp.edu.pl
52 340 86 82
201 (bud. 2.7)
czwartki 10:15-11:45

 


Uwaga: Grupa warunkowiczów z pierwszego semestru na Transporcie odrabia przełożone zajęcia 20 listopada i 4 grudnia o 17:30 (ta sama sala).

Zaległe ćwiczenia w grupie warunkowiczów na Budownictwie odrobimy w czwartek 23 listopada o 10:15 w sali 219 w bud. 2.7 (być może odrobimy od razu całość, a być może tylko 45 minut – okaże się na miejscu).


Grupy dla osób z warunkiem

Transport 1 semestr – poniedziałki 16:00 , sala 322/323 w bud. 2.5
Zaległe ćwiczenia odbędą się 20XI i 4XII o 17:30.

Transport 2 semestr – 17:30 , sala 322/323 w bud. 2.5
Ćwiczenia odbędą się: 16X, 23X, 6XI, 13XI, 27XI, 11XII, 18XII, 8I, a kolokwia w terminie, który uzgodnimy (prawdopodobnie wtorki).

Budownictwo – czwartki 8:30, sala 102 w bud. 2.5

Architektura – wtorki 14:00, sala 102 w bud 2.5


Materiały

Tablice matematyczne

Całki z rozwiązaniami

Analiza matematyczna 1                 Odpowiedzi do zadań

(funkcje jednej zmiennej, własności funkcji, granice funkcji; pochodne, ekstrema lokalne i globalne funkcji jednej zmiennej; całki pojedyncze: nieoznaczone, oznaczone, niewłaściwe; szeregi liczbowe)

Analiza matematyczna 2

(funkcje dwóch zmiennych, ekstrema lokalne i globalne, całki podwójne i potrójne, całki krzywoliniowe nieskierowane i skierowane, całki powierzchniowe nieskierowane i skierowane, równania różniczkowe I rzędu)

Algebra liniowa z geometrią 

(wektory i macierze, układy równań liniowych, geometria analityczna: proste i płaszczyzny, liczby zespolone)

Logika i teoria mnogości

(rachunek zdań, rachunek kwantyfikatorów, rachunek zbiorów, relacje, funkcje jako typ relacji)

Powtórka z liceum:   Część 1   Część 2   Część 3   Część 4


Literatura

Podstawowa:
M. Lassak Matematyka dla studiów technicznych
M. Lassak Zadania z analizy matematycznej

Uzupełniająca:
W. Krysicki, L. Włodarski Analiza matematyczna w zadaniach cz. 1
M. Gewert, Z. Skoczylas Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania.