Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
Konsultacje:
 mgr Michał Musielak
asystent
michal.musielak@utp.edu.pl
52 340 86 82
201 (bud. 2.7)
 poniedziałki 17:35

Research papers:


*  *  *Dydaktyka

Uwaga: ćwiczenia dla grup 3-4 na Budownictwie będą odbywać się w czwartki parzyste o 14:15 w sali 105 w bud. 2.5.

Uwaga: zaległe ćwiczenia na Transporcie w grupie 2 odbędą się we wtorek 19 marca o godz. 14:00 w sali 309/310 w bud. 2.5 (tam gdzie zawsze).


Materiały

Tablice matematyczne

Całki z rozwiązaniami

Analiza matematyczna 1                   Odpowiedzi do zadań

(funkcje jednej zmiennej, własności funkcji, granice funkcji; pochodne, ekstrema lokalne i globalne funkcji jednej zmiennej; całki pojedyncze: nieoznaczone, oznaczone, niewłaściwe; szeregi liczbowe)

Analiza matematyczna 2

(funkcje dwóch zmiennych, ekstrema lokalne i globalne, całki podwójne i potrójne, całki krzywoliniowe nieskierowane i skierowane, całki powierzchniowe nieskierowane i skierowane, równania różniczkowe I rzędu)

Algebra liniowa z geometrią 

(wektory i macierze, układy równań liniowych, geometria analityczna: proste i płaszczyzny, liczby zespolone)

Logika i teoria mnogości

(rachunek zdań, rachunek kwantyfikatorów, rachunek zbiorów, relacje, funkcje jako typ relacji)

Powtórka z liceum:   Część 1   Część 2   Część 3   Część 4


Literatura

Podstawowa:
M. Lassak Matematyka dla studiów technicznych
M. Lassak Zadania z analizy matematycznej

Uzupełniająca:
W. Krysicki, L. Włodarski Analiza matematyczna w zadaniach cz. 1
M. Gewert, Z. Skoczylas Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania.