Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
Konsultacje:
 mgr Michał Musielak
asystent
michal.musielak@utp.edu.pl
52 340 86 82
201 (bud. 2.7)
czwartki 10:15-11:45

Wpisy do indeksów i konsultacje

W lutym będę na uczelni jeszcze w poniedziałek 19 lutego, prawdopodobnie od 8:15 do 12:15 (może dłużej). Jeśli ktoś miałby ochotę na wpis do indeksu, to przed drugim semestrem pewnie będzie to ostatnia okazja.

Jeśli będzie gigantyczne zapotrzebowanie na dodatkowe konsultacje, to jest cień szansy, że pojawię się na uczelni w piątek 16 lutego.


Poprawy ćwiczeń

Transport warunek sem. 2:
1 poprawa: wyniki
2 poprawa: wyniki

IOŹE, cały rok:
1 poprawa: wyniki

Budownictwo warunek:
1 poprawa: wyniki

Energetyka:
1 poprawa: wyniki

Transport warunek sem. 1:
1 poprawa: wyniki

Zbiorcze wyniki dla IOZ, EN, TR w, BUD w: wyniki

Architektura warunek:
1 poprawa: wyniki
2 poprawa: poniedziałek 19 lutego, godz. 10:15, sala 111 w bud. 2.5

Informacje o poprawie na Architekturze


 

Materiały

Tablice matematyczne

Całki z rozwiązaniami

Analiza matematyczna 1                 Odpowiedzi do zadań

(funkcje jednej zmiennej, własności funkcji, granice funkcji; pochodne, ekstrema lokalne i globalne funkcji jednej zmiennej; całki pojedyncze: nieoznaczone, oznaczone, niewłaściwe; szeregi liczbowe)

Analiza matematyczna 2

(funkcje dwóch zmiennych, ekstrema lokalne i globalne, całki podwójne i potrójne, całki krzywoliniowe nieskierowane i skierowane, całki powierzchniowe nieskierowane i skierowane, równania różniczkowe I rzędu)

Algebra liniowa z geometrią 

(wektory i macierze, układy równań liniowych, geometria analityczna: proste i płaszczyzny, liczby zespolone)

Logika i teoria mnogości

(rachunek zdań, rachunek kwantyfikatorów, rachunek zbiorów, relacje, funkcje jako typ relacji)

Powtórka z liceum:   Część 1   Część 2   Część 3   Część 4


Literatura

Podstawowa:
M. Lassak Matematyka dla studiów technicznych
M. Lassak Zadania z analizy matematycznej

Uzupełniająca:
W. Krysicki, L. Włodarski Analiza matematyczna w zadaniach cz. 1
M. Gewert, Z. Skoczylas Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania.