Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
Konsultacje:
 mgr Michał Musielak
asystent
michal.musielak@utp.edu.pl
52 340 86 82
201 (bud. 2.7)
wtorki 15:00-16:30

Research papers:


*  *  *Dydaktyka

Jeśli ktoś chciałby skorzystać z konsultacji, uprzejmie proszę uprzednią informację mailową lub ustną na zajęciach.

Uwaga: Zmienił się termin konsultacji!


Budownictwo (gr. 3,4,5,w)

Terminy zajęć:

 • Ćwiczenia dla grup 3-4 będą z powrotem zaczynać się o 9:15 (poniedziałki nieparzyste).
 • Ćwiczenia dla grupy 5 będą odbywać się w poniedziałki nieparzyste o 11:15 w sali 111 w bud. 2.5, począwszy od 7 maja.
 • Ćwiczenia dla grupy warunkowej odbywają się w poniedziałki o 16:00 w sali 415 w bud. 2.3. Dokładne terminy zajęć: 9IV (4x45min.), 23IV (3x45min.), 14V (3x45min.), 28V (3x45min.), 11VI

Kolokwia i poprawy:

Uwaga: z powodu kolizji z meczem Polska-Senegal (oraz, co mniej istotne, z braku wolnej sali), drugie kolokwium zostało przełożone. 🙂

 • Wyniki kolokwium nr 1
 • Drugie kolokwium –  piątek 22 czerwca, godz. 16:00, aula 1A w AN
 • Pierwsza poprawa ćwiczeń – wtorek 26 czerwca (do negocjacji)
 • Druga poprawa ćwiczeń – wrzesień, do ustalenia.

Inżynieria Biomedyczna (gr. 2)

Kolokwia i poprawy:

 • Wyniki kolokwium nr 1
 • Drugie kolokwium – 18 czerwca, na ćwiczeniach: informacje
 • Pierwsza poprawa ćwiczeń – 25 czerwca
 • Druga poprawa ćwiczeń – 2 lipca

Energetyka

Kolokwia i poprawy:

 • Wyniki kolokwium nr 1
 • Drugie kolokwium – 19 czerwca, na ćwiczeniach: informacje
 • Pierwsza poprawa ćwiczeń – wtorek 26 czerwca (lub poniedziałek 25 czerwca)
 • Druga poprawa ćwiczeń – wrzesień, do ustalenia

Transport (gr. w z 4 sem.)

Zajęcia odbywają się w poniedziałki nieparzyste, godz. 16:00, sala 415 w bud. 2.3
Dokładne terminy zajęć: 26III, 16IV (3x45min.), 7V (4x45min.), 4VI (3x45min.), 18VI (3x45min.)

Kolokwia i poprawy:

 • Wyniki kolokwium nr 1
 • Drugie kolokwium: piątek 22 czerwca, godz. 16:00, aula 1A w AN
 • Pierwsza poprawa ćwiczeń – wtorek 26 czerwca
 • Druga poprawa ćwiczeń – wrzesień, do ustalenia

Materiały

Tablice matematyczne

Całki z rozwiązaniami

Analiza matematyczna 1                 Odpowiedzi do zadań

(funkcje jednej zmiennej, własności funkcji, granice funkcji; pochodne, ekstrema lokalne i globalne funkcji jednej zmiennej; całki pojedyncze: nieoznaczone, oznaczone, niewłaściwe; szeregi liczbowe)

Analiza matematyczna 2

(funkcje dwóch zmiennych, ekstrema lokalne i globalne, całki podwójne i potrójne, całki krzywoliniowe nieskierowane i skierowane, całki powierzchniowe nieskierowane i skierowane, równania różniczkowe I rzędu)

Algebra liniowa z geometrią 

(wektory i macierze, układy równań liniowych, geometria analityczna: proste i płaszczyzny, liczby zespolone)

Logika i teoria mnogości

(rachunek zdań, rachunek kwantyfikatorów, rachunek zbiorów, relacje, funkcje jako typ relacji)

Powtórka z liceum:   Część 1   Część 2   Część 3   Część 4


Literatura

Podstawowa:
M. Lassak Matematyka dla studiów technicznych
M. Lassak Zadania z analizy matematycznej

Uzupełniająca:
W. Krysicki, L. Włodarski Analiza matematyczna w zadaniach cz. 1
M. Gewert, Z. Skoczylas Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania.