Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
Konsultacje:

mgr inż. Łukasz Zielonka
asystent
Lukasz.Zielonka@utp.edu.pl
52 340 86 82
201 (bud. 2.7)
wtorek, godz. 16:00-16:45,
środa, godz. 14:00-14:45

 


Materiały dla studentów

Wzory  Wykresy wybranych funkcji


 

 

Research papers:

  1. J. Januszewski, Ł. Zielonka, Improved online algorithms for 2-space bounded 2-dimensional bin packing, International Journal of Foundations of Computer Science, 27 (4), (2016), 407–429.
  2. Ł. Zielonka, On-line packing cubes into n unit cubes, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Mathematics, (2016), DOI: 10.4064/ba8063-10-2016.