Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
mgr inż. Łukasz Zielonka
asystent
Lukasz.Zielonka@utp.edu.pl
52 340 86 82
201 (bud. 2.7)

 


Materiały dla studentów

Wzory  Wykresy wybranych funkcji


 

 

Research papers:

  1. J. Januszewski, Ł. Zielonka, Improved online algorithms for 2-space bounded 2-dimensional bin packing, International Journal of Foundations of Computer Science, 27 (4), (2016), 407–429. DOI: 10.1142/S0129054116500076.
  2. Ł. Zielonka, On-line packing cubes into n unit cubes, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Mathematics, (2016), 185-198. DOI: 10.4064/ba8063-10-2016.
  3. J. Januszewski, Ł. Zielonka, Online packing of rectangular items into square bins. In: Solis-Oba, R., Fleischer, R. (eds.) Approximation and Online Algorithms. WAOA 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol. 10787, pp. 147-163. Springer, Cham (2018). DOI: 10.1007/978-3-319-89441-6_12.