Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
mgr inż. Łukasz Zielonka
asystent
Lukasz.Zielonka@utp.edu.pl
52 340 86 82
F102

Konsultacje: poniedziałki, 12:30-14:00


Materiały dla studentów

Mechanika i Budowa Maszyn:
macierze, układy równań, wektory, prosta i płaszczyzna, pochodne cząstkowe, ekstremum lokalne i globalne, ekstremum warunkowe i różniczka zupełna, zastosowanie całki podwójnej, całki potrójne, całki krzywoliniowe, równania różniczkowe pierwszego rzędu, liczby zespolone i równania różniczkowe jednorodne wyższych rzędów

Elektrotechnika, Energetyka – laboratorium:
lista01, lista02, lista03

Energetyka – ćwiczenia:
całki oznaczone, współrzędne biegunowe i całki niewłaściwe, wektory, prosta i płaszczyzna, pochodne cząstkowe, ekstremum lokalne i globalne, ekstremum warunkowe i różniczka zupełna, zastosowanie całki podwójnej,
równania różniczkowe pierwszego rzędu

Wzory  Wykresy wybranych funkcji

Research papers:

  1. J. Januszewski, Ł. Zielonka, Improved online algorithms for 2-space bounded 2-dimensional bin packing, International Journal of Foundations of Computer Science, 27 (4), (2016), 407–429. DOI: 10.1142/S0129054116500076.
  2. Ł. Zielonka, On-line packing cubes into n unit cubes, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Mathematics, (2016), 185-198. DOI: 10.4064/ba8063-10-2016.
  3. J. Januszewski, Ł. Zielonka, Online packing of rectangular items into square bins. In: Solis-Oba, R., Fleischer, R. (eds.) Approximation and Online Algorithms. WAOA 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol. 10787, pp. 147-163. Springer, Cham (2018). DOI: 10.1007/978-3-319-89441-6_12.
  4. J. Januszewski, Ł. Zielonka, Efficient online packing of 4-dimensional cubes into the unit cube, Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, 55 (3), (2018), 305-326. DOI: 10.1556/012.2018.55.3.1400
  5. Ł. Zielonka, An algorithm for 1-space bounded cube packing. In: Proceedings of the 2019 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (eds). ACSIS, Vol. 18, pp. 171–175 (2019). DOI: http://dx.doi.org/10.15439/2019F88
  6. J. Januszewski, Ł. Zielonka, Online packing of d-dimensional boxes into the unit cube, Periodica Mathematica Hungarica (2020),  https://doi.org/10.1007/s10998-020-00315-4