Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
gabinet:
konsultacje:
www:
dr Katarzyna Borkowska
adiunkt
Katarzyna.Borkowska@utp.edu.pl
204 (bud. 2.7)
wtorek 13.00 – 14.00
imif.utp.edu.pl/borkowska