Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
gabinet:
www:
dr Katarzyna Borkowska
adiunkt
Katarzyna.Borkowska@utp.edu.pl
F 105
imif.utp.edu.pl/borkowska