Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
konsultacje:
www:
dr Katarzyna Borkowska
adiunkt
Katarzyna.Borkowska@utp.edu.pl
052 340 86 13
109 (bud. 2.7)
poniedziałek 14.00 – 15.00
imif.utp.edu.pl/borkowska