Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
dr hab. Janusz Januszewski
prof. nadzw. UTP
Janusz.Januszewski@utp.edu.pl
52 340 84 19
213 (bud.2.7)

Konsultacje: poniedziałek, 9.30-10, 16-17.

 

Terminy zaliczeń:

czwartek, 21.06.2018, godz. 16.00, sala 5/2.1

poniedziałek, 3.09.2018, godz. 10.00, aula 1/2.1

 

Terminy egzaminów:

poniedziałek, 25.06.2018, godz. 10.00, aula 1/2.1

poprawione prace można obejrzeć 26.06.2018 w godzinach 10-13 (213/2.7)

poniedziałek, 10.09.2018, godz. 10.00, aula 1/2.1

 

 

Matematyka inżynierska:

funkcjegranicepochodne (1), pochodne (2)monotoniczność,  ekstrema,

przebieg funkcji,  macierze,  układy,  całki (1),  całki (2),

całka oznaczona,  współrzędne biegunowe,  zastosowania całek, całki niewłaściwe,

wektory,  proste i płaszczyzny,  pochodne cząstkowe,  ekstrema,  całki podwójne,

całki potrójne,  całki krzywoliniowe,  równania różniczkowe,  liczby zespolone,

r. r. liniowe wyższych rzędówszeregi liczbowe, szeregi potęgowe,

zmienne losowe,  rozkład normalny

 

zadania (3),  zadania (4)

 

 

 

 

 

 

Research papers:

 1.  J. Januszewski, On the Darboux problem in Banach spaces, Commentationes Mathematicae, 29 (1989), 57-62.
 2.  J. Januszewski, On the existence of continuous solutions of nonlinear integral equation in Banach spaces, Commentationes Mathematicae, 30 (1990), 85-92. 
 3.  J. Januszewski, On the Hammerstein integral equations in Banach spaces, Commentationes Mathematicae  Universitatis Carolinae, 31 (4) (1990), 685-691. 
 4.  J. Januszewski, L-solution of the Hammerstein integral equation in Banach spaces, Commentationes Mathematicae, 32 (1992), 61-67. 
 5.  J. Januszewski, Stanisław Szufla, On the Urysohn integral equation in locally convex spaces, Publications de L’institut Mathematique (Beograd)  (N.S.), 51 (65), (1992), 77-80. 
 6.  J. Januszewski, On Volterra integral equations with weakly singular kernels in Banach spaces, Demonstratio  Mathematica, 26 (1), (1993), 131-136. 
 7.  J. Januszewski, M. Lassak, On-line covering the unit cube by cubes, Discrete and Computational Geometry, 12  (1994), 433-438. 
 8.  J. Januszewski, M. Lassak, On-line covering by boxes and convex bodies, Bulletin of the Polish Academy of  Sciences, Mathematics, 42 (1994), 70-76. 
 9.  J. Januszewski, M. Lassak, On-line covering the unit square by squares and the three-dimensional unit cube by cubes,  Demonstratio Mathematica, 28 (1), (1995), 143-149.
 10.  J. Januszewski, M. Lassak, Efficient on-line covering of large cubes by convex bodies of diameters at most one, Bulletin of the Polish Academy of  Sciences, Mathematics, 4, (1995), 305-315. 
 11.  J. Januszewski, On-line covering of the unit square by a sequence of convex bodies, Demonstratio Mathematica, 29 (1996), 155-158. 
 12.  J. Januszewski, M. Lassak, G. Rote, G. Woeginger, Solution of Problem 74 (Volume 41, p.207 (1994)), Mathematische Semesterberichte, 43 (1996), 94-100. 
 13.  J. Januszewski, M. Lassak, G. Rote, G. Woeginger, On-line q-adic covering by the method of the n-th segment and its application to on-line covering by cubes, Beitrage zur Algebra und Geometrie, 37 (1), (1996), 51-56. 
 14.  J. Januszewski, M. Lassak, On-line packing sequences of cubes in the unit cube, Geometriae Dedicata, 67 (1997), 285-293. 
 15.  J. Januszewski, Filling  a cube with subsequences of boxes, Demonstratio Mathematica, 31 (2), (1998), 377-386. 
 16.  J. Januszewski, Translative covering a convex body with its positive homothetic copies, Proceedings of the  International Scientific Conference on Mathematics, Žilina 1998, 29-34. 
 17.  J. Januszewski, Covering a triangle with sequences of its homothetic copies, Periodica Mathematica Hungarica, 36 (2-3), (1998), 183-189. 
 18.  J. Januszewski, On-line packing regular boxes in the unit cube, Archivum Mathematicum (Brno), 35 (2), (1999), 97-101.  
 19.  J. Januszewski, Packing rectangles into the unit square, Geometriae Dedicata, 8, (2000), 13-18. 
 20.  J. Januszewski, M. Lassak, Covering a convex body by its negative homothetic copies, Pacific  Journal of Mathematics, 197 (2001), 43-51. 
 21.  J. Januszewski, Translative covering by sequences of homothetic copies, Acta Mathematica Hungarica, 91  (4),(2001), 337-342. 
 22.  J. Januszewski, Packing similar rectangles in a rectangle, Geombinatorics, 12 (1), (2002), 24-30. 
 23.  J. Januszewski, Universal container for packing rectangles, Colloquium Mathematicum, 92 (2), (2002), 155-160. 
 24.  J. Januszewski, Covering by sequences of squares, Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, 39, (2002), 179-188. 
 25.  J. Januszewski, Covering the unit square by squares, Beiträge zur Algebra und Geometrie, 43 (2), (2002), 411-422. 
 26.  J. Januszewski, A simple method of translative packing triangles in a triangle, Geombinatorics, 12 (2), (2002), 61-68. 
 27.  J. Januszewski, M. Lassak, On-line 2-adic covering of the unit square by boxes, in Monographs and Textbooks in Pure and Applied Mathematics, 253 pp.359-366,  Marcel Dekker Inc., New York, 2003. 
 28.  J. Januszewski, M. Lassak, On-line covering of the unit cube by boxes and by convex bodies, Bulletin of the Polish Academy of  Sciences, Mathematics, 51 (3), (2003), 309-317. 
 29.  J. Januszewski, Packing similar triangles into a triangle, Periodica Mathematica Hungarica, 46 (1), (2003), 61-65. 
 30.  J. Januszewski, Translative packing two squares in the unit square, Demonstratio Mathematica, 36 (2003), 757-762. 
 31.  J. Januszewski, Translative covering a convex body by its homothetic copies, Studia Scientiarum  Mathematicarum Hungarica, 40 (2003), 341-348. 
 32.  J. Januszewski, Packing clones in triangles, Geombinatorics, 13 (2), (2003), 73-78.
 33.  J. Januszewski, M. Kucharczyk, On packing trapeziums in a trapezium, Studies of the University of Žilina, Mathematical, 16 ( 2003), 55-60. 
 34.  J. Januszewski, On the density of a translative packing of equilateral triangles, Geombinatorics, 14 (3), (2005), 117-123. 
 35.  J. Januszewski, A note on translative packing a triangle by sequences of its homothetic copies, Periodica Mathematica Hungarica, 52 (2), (2006), 27-30. 
 36.  J. Januszewski, Translative covering of a square by a sequence of arbitrary-oriented squares, Demonstratio Mathematica, 40 (3), (2007), 681-700. 
 37.  J. Januszewski, A note on cover-up conjecture, Geombinatorics, 17 (1), (2007), 5-7. 
 38.  J. Januszewski, Translative packing of a convex body by sequences of its positive homothetic copies, Acta Mathematica Hungarica, 117 (4), (2007), 349-360. DOI: 10.1007/ s10474-007-6121-7  
 39.  J. Januszewski, Translative packing of a convex body by sequences of its negative homothetic copies,  Archivum Mathematicum (Brno), 44, (2008), 89-92. 
 40.  J. Januszewski, Translative covering of a square by a sequence of arbitrary-oriented squares: Part II, Demonstratio Mathematica, 41 (2), (2008), 441-454. 
 41.  J. Januszewski, Covering a cube of side n+ε with unit cubes, Geombinatorics, 17 (3), (2008), 113-116. 
 42.  J. Januszewski, Optimal translative packing of homothetic triangles, Studia Scientiarum  Mathematicarum Hungarica, 46 (2), (2009), 185-203. DOI: 10.1556/SScMath.46.2009.2.1083  
 43.  J. Januszewski, A note on covering of a square of side length 2+ε with unit squares, American Mathematical Monthly, 116 (2), (2009), 174-178;  the Chinese version: Mathematics, ISSN 1003-3092, 32 (2), (2013), 190-192.
 44.  J. Januszewski, On-line covering the unit square with squares, Bulletin of the Polish Academy of  Sciences, Mathematics, 57 (1), (2009), 57-62. 
 45.  J. Januszewski, Parallel packing and covering of an equilateral triangle with sequences of squares, Acta Mathematica Hungarica, 125 (3), (2009), 249-260. DOI: 10.1007/s10474-009-9015-z 
 46.  J. Januszewski, Covering the plane with translates of a triangle, Discrete and Computational Geometry, 43 (1), (2010), 167-178. DOI: 10.1007/s00454-009-9203-1
 47. J. Januszewski, On-line packing squares into n unit squares, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Mathematics, 58 (2), (2010), 137-145.
 48. J. Januszewski, Translative packing of a square with sequences of squares, Colloquium Mathematicum, 121 (2), (2010), 273-280.
 49. J. Januszewski, On the lower bound of the sum of squared distances between vertices of a convex polygon, Geombinatorics, 20 (3), (2011), 110-114.
 50. J. Januszewski, On-line packing and covering a disk with disks, Beiträge zur Algebra und Geometrie, 52 (2), (2011), 305-314.
 51. J. Januszewski, A convex polygon with small sum of squared distances between its vertices, Geombinatorics, 23 (3), (2012), 97-100.
 52. J. Januszewski, Translative packing of unit squares into squares, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Volume 2012 (2012), Article ID 613201, 7 pages, DOI: 10.1155/2012/613201.
 53. J. Januszewski, On-line algorithms for 2-space bounded 2-dimensional bin packing, Information Processing Letters, 112 (2012), 719-722.
  http://dx.doi.org/10.1016/j.ipl.2012.06.016.
 54. J. Januszewski, Translative packing of unit squares into circles, Geombinatorics 23 (1), (2013), 12-15.
 55. J. Januszewski, Translative covering by unit squares ,  Demonstratio Mathematica, 46 (3), (2013), 605-616.
 56. P. Grzegorek, J. Januszewski, Online algorithms for 3-space bounded 2-dimensional bin packing and square packing, Romanian Journal of Information Science and Technology 17 (2), (2014), 190-203.
 57. J. Januszewski, An upper bound for some coloring problem, American Mathematical Monthly, 122 (5), (2015), p. 481 ( filler)
 58. J. Januszewski, Translative packing of unit squares into equilateral triangles ,  Demonstratio Mathematica, 48 (3), (2015), 452-461.
 59. P. Grzegorek, J. Januszewski, A note on one-space bounded square packing, Information Processing Letters, 115 (2015), 872-876.
 60. J. Januszewski, Packing rectangles into a large square , Periodica  Mathematica    Hungarica 72 (1), (2016), 90-101.
 61. J. Januszewski, Ł. Zielonka, Improved online algorithms for 2-space bounded 2-dimensional bin packing,   International Journal of Foundations of  Computer Science, 27 ( 4),  (2016), 407–429.
 62. J. Januszewski, Ł. Zielonka, Online packing of rectangular items into square bins,  Approximation and Online Algorithms, 15th International Workshop, WAOA 2017, Vienna, Austria, September 7–8, 2017, Lecture Notes in Computer Science, 10787, (2018), 147-163.