imię, nazwisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
 dr hab. Janusz Januszewski, profesor UTP
 Janusz.Januszewski@utp.edu.pl
52 340 84 19
F 113

Konsultacje: preferowany kontakt mailowy.

____________________________________________________________________________________

STUDENCI TELEINFORMATYKI

Poniżej umieszczone są wszystkie wykłady z matematyki dyskretnej.

Proszę o zapoznanie się z tematem:

 1. „zliczanie” (wykład z 16.03.2020),
 2. „kombinatoryka” (wykład z 23.03.2020 i z 30.03.2020),
 3. „rozmieszczenia” (wykład z 30.03.2020 i z 6.04.2020),
 4. „kostka binarna” (wykład z 20.04.2020),
 5.  „relacje”, „kolorowania”  (wykład z 27.04.2020),
 6. „elementy teorii liczb” (wykład z 4.05.2020 oraz z 11.05.2020),
 7. „kongruencje” (wykład z 18.05.2020),
 8. „grafy” (wykład z 25.05.2020),
 9. „kliki”, „drzewa” (wykład z 1.06.2020),
 10. „grafy ważone”, „algebry Boole’a” (ostatni wykład z 8.06.2020).

Na wykład  zapraszam w poniedziałek o godz. 10.20 na platformę Cisco Webex Meetings (szczegóły w mailu).

Zadania i ćwiczenia znajdują się na wiadomej stronie.

Tematy wykładów:   zbiory,  system dwójkowy,  indukcja,  zliczanie,  kombinatoryka,  rozmieszczenia, kostka binarna,  relacje,  kolorowania,  elementy teorii liczb,  kongruencje,   grafy,  kliki,  drzewa,  grafy ważone,  algebry Boole’a.

Lista pytań egzaminacyjnych (matematyka dyskretna), wzory.

TERMIN EGZAMINU: piątek, 19.06.2020, godz. 10.15 (zaproszenia w mailu).

________________________________________________________________________

STUDENCI MECHANIKI I BUDOWY MASZYN

proszę o  zapoznanie się z następującymi zagadnieniami:

 1. wektory  (wykład z 16.03.2020),
 2. prosta i płaszczyzna   (wykład z 23.03.2020),
 3. pochodne cząstkowe (wykład z 30.03.2020),
 4. ekstrema lokalne   (wykład z 6.04.2020),
 5. ekstrema globalne  (część wykładu z 6.04.2020, wykład z 20.04.2020),
 6. całki podwójne (A) (wykład z 20.04.2020),
 7. całki podwójne (B)  (wykład z 27.04.2020),
 8. całki potrójne (wykład z 4.05.2020),
 9. całki krzywoliniowe (wykład z 11.05.2020),
 10. równania różniczkowe (wykład z 18.05.2020),
 11. liczby zespolone (wykład z 25.05.2020),
 12. równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów (wykład z 25.05.2020),
 13. szeregi liczbowe, szeregi potęgowe (wykład z 1.06.2020),
 14. zmienne losowe, rozkład normalny (ostatni wykład z 8.06.2020).

Na wykłady zapraszam na platformę Cisco Webex Meetings w poniedziałki o godz. 8.30 (szczegóły w mailu).

Lista pytań egzaminacyjnych (matematyka inżynierska).

TERMIN EGZAMINU: ???

Zadania znajdują się na wiadomej stronie.

Wykłady z matematyki inżynierskiej, które odbyły się „klasycznie”:

funkcje,  granice,  pochodne,  zastosowania,  ekstrema,  przebieg,  całka nieoznaczona,  całkowanie funkcji wymiernych,  całka oznaczona,  współrzędne biegunowe,  zastosowania całek,  całki niewłaściwe,

macierze,  układy równań.

________________________________________________________________________

STUDENCI BUDOWNICTWA, STUDIA NIESTACJONARNE

proszę o zapoznanie się z następującymi materiałami:1

 1. wektory (pierwsze dwie godziny wykładu z 14 marca 2020),
 2. prosta i płaszczyzna (godzina trzecia i czwarta wykładu z 14 marca oraz pierwsza z następnego zjazdu),
 3. pochodne cząstkowe (wykład z 28 marca 2020),
 4. ekstrema lokalne ,  ekstrema globalne  (wykład z 18 kwietnia 2020),
 5. całki podwójne (A), całki podwójne (B)  (wykład z 25 kwietnia 2020),
 6. całki potrójne (wykład z 9 maja 2020),
 7. równania różniczkowe (wykład z 9 maja oraz 23 maja 2020),
 8. równania liniowe wyższych rzędów (wykład z 23 maja 2020),
 9. szeregiszeregi potęgowe  (dodatkowy wykład – 6 czerwca 2020).

Na wykłady zapraszam na platformę Cisco Webex Meetings w soboty zjazdowe  o godz. 9.15 (szczegóły w mailu).

Archiwalne zadania z:  14.03.2020 28.03.2020,   18.04.2020,  25.04.2020, 9.05.2020, 23.05.2020 oraz  zadania bez rozwiązań.

wzory,  lista pytań

TERMIN EGZAMINU: sobota, 4.07.2020 (szczegóły w mailu).

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Research papers:

  1.  J. Januszewski, On the Darboux problem in Banach spaces, Commentationes Mathematicae, 29 (1989), 57-62.
  2.  J. Januszewski, On the existence of continuous solutions of nonlinear integral equation in Banach spaces, Commentationes Mathematicae, 30 (1990), 85-92.
  3.   J. Januszewski, On the Hammerstein integral equations in Banach spaces, Commentationes Mathematicae  Universitatis Carolinae, 31 (4) (1990), 685-691.
  4. J. Januszewski, L-solution of the Hammerstein integral equation in Banach spaces, Commentationes Mathematicae, 32 (1992), 61-67. 
  5.  J. Januszewski, Stanisław Szufla, On the Urysohn integral equation in locally convex spaces, Publications de L’institut Mathematique (Beograd)  (N.S.), 51 (65), (1992), 77-80.
  6.   J. Januszewski, On Volterra integral equations with weakly singular kernels in Banach spaces, Demonstratio  Mathematica, 26 (1), (1993), 131-136. 
  7.  J. Januszewski, M. Lassak, On-line covering the unit cube by cubes, Discrete and Computational Geometry, 12  (1994), 433-438. 
  8.  J. Januszewski, M. Lassak, On-line covering by boxes and convex bodies, Bulletin of the Polish Academy of  Sciences, Mathematics, 42 (1994), 70-76. 
  9.  J. Januszewski, M. Lassak, On-line covering the unit square by squares and the three-dimensional unit cube by cubes,  Demonstratio Mathematica, 28 (1), (1995), 143-149.
  10.  J. Januszewski, M. Lassak, Efficient on-line covering of large cubes by convex bodies of diameters at most one, Bulletin of the Polish Academy of  Sciences, Mathematics, 4, (1995), 305-315. 
  11.  J. Januszewski, On-line covering of the unit square by a sequence of convex bodies, Demonstratio Mathematica, 29 (1996), 155-158. 
  12.  J. Januszewski, M. Lassak, G. Rote, G. Woeginger, Solution of Problem 74 (Volume 41, p.207 (1994)), Mathematische Semesterberichte, 43 (1996), 94-100. 
  13.  J. Januszewski, M. Lassak, G. Rote, G. Woeginger, On-line q-adic covering by the method of the n-th segment and its application to on-line covering by cubes, Beitrage zur Algebra und Geometrie, 37 (1), (1996), 51-56. 
  14.  J. Januszewski, M. Lassak, On-line packing sequences of cubes in the unit cube, Geometriae Dedicata, 67 (1997), 285-293. 
  15.  J. Januszewski, Filling  a cube with subsequences of boxes, Demonstratio Mathematica, 31 (2), (1998), 377-386. 
  16.  J. Januszewski, Translative covering a convex body with its positive homothetic copies, Proceedings of the  International Scientific Conference on Mathematics, Žilina 1998, 29-34. 
  17.  J. Januszewski, Covering a triangle with sequences of its homothetic copies, Periodica Mathematica Hungarica, 36 (2-3), (1998), 183-189. 
  18.  J. Januszewski, On-line packing regular boxes in the unit cube, Archivum Mathematicum (Brno), 35 (2), (1999), 97-101.  
  19.  J. Januszewski, Packing rectangles into the unit square, Geometriae Dedicata, 8, (2000), 13-18. 
  20.  J. Januszewski, M. Lassak, Covering a convex body by its negative homothetic copies, Pacific  Journal of Mathematics, 197 (2001), 43-51. 
  21.  J. Januszewski, Translative covering by sequences of homothetic copies, Acta Mathematica Hungarica, 91  (4),(2001), 337-342. 
  22.  J. Januszewski, Packing similar rectangles in a rectangle, Geombinatorics, 12 (1), (2002), 24-30. 
  23.  J. Januszewski, Universal container for packing rectangles, Colloquium Mathematicum, 92 (2), (2002), 155-160. 
  24.  J. Januszewski, Covering by sequences of squares, Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, 39, (2002), 179-188. 
  25.  J. Januszewski, Covering the unit square by squares, Beiträge zur Algebra und Geometrie, 43 (2), (2002), 411-422. 
  26.  J. Januszewski, A simple method of translative packing triangles in a triangle, Geombinatorics, 12 (2), (2002), 61-68. 
  27.  J. Januszewski, M. Lassak, On-line 2-adic covering of the unit square by boxes, in Monographs and Textbooks in Pure and Applied Mathematics, 253 pp.359-366,  Marcel Dekker Inc., New York, 2003. 
  28.  J. Januszewski, M. Lassak, On-line covering of the unit cube by boxes and by convex bodies, Bulletin of the Polish Academy of  Sciences, Mathematics, 51 (3), (2003), 309-317. 
  29.  J. Januszewski, Packing similar triangles into a triangle, Periodica Mathematica Hungarica, 46 (1), (2003), 61-65. 
  30.  J. Januszewski, Translative packing two squares in the unit square, Demonstratio Mathematica, 36 (2003), 757-762. 
  31.  J. Januszewski, Translative covering a convex body by its homothetic copies, Studia Scientiarum  Mathematicarum Hungarica, 40 (2003), 341-348. 
  32.  J. Januszewski, Packing clones in triangles, Geombinatorics, 13 (2), (2003), 73-78.
  33.  J. Januszewski, M. Kucharczyk, On packing trapeziums in a trapezium, Studies of the University of Žilina, Mathematical, 16 ( 2003), 55-60. 
  34.  J. Januszewski, On the density of a translative packing of equilateral triangles, Geombinatorics, 14 (3), (2005), 117-123. 
  35.  J. Januszewski, A note on translative packing a triangle by sequences of its homothetic copies, Periodica Mathematica Hungarica, 52 (2), (2006), 27-30. 
  36.  J. Januszewski, Translative covering of a square by a sequence of arbitrary-oriented squares, Demonstratio Mathematica, 40 (3), (2007), 681-700. 
  37.  J. Januszewski, A note on cover-up conjecture, Geombinatorics, 17 (1), (2007), 5-7. 
  38.  J. Januszewski, Translative packing of a convex body by sequences of its positive homothetic copies, Acta Mathematica Hungarica, 117 (4), (2007), 349-360. DOI: 10.1007/ s10474-007-6121-7  
  39.  J. Januszewski, Translative packing of a convex body by sequences of its negative homothetic copies,  Archivum Mathematicum (Brno), 44, (2008), 89-92. 
  40.  J. Januszewski, Translative covering of a square by a sequence of arbitrary-oriented squares: Part II, Demonstratio Mathematica, 41 (2), (2008), 441-454. 
  41.  J. Januszewski, Covering a cube of side n+ε with unit cubes, Geombinatorics, 17 (3), (2008), 113-116. 
  42.  J. Januszewski, Optimal translative packing of homothetic triangles, Studia Scientiarum  Mathematicarum Hungarica, 46 (2), (2009), 185-203. DOI: 10.1556/SScMath.46.2009.2.1083  
  43.  J. Januszewski, A note on covering of a square of side length 2+ε with unit squares, American Mathematical Monthly, 116 (2), (2009), 174-178;  the Chinese version: Mathematics, ISSN 1003-3092, 32 (2), (2013), 190-192.
  44.  J. Januszewski, On-line covering the unit square with squares, Bulletin of the Polish Academy of  Sciences, Mathematics, 57 (1), (2009), 57-62. 
  45.  J. Januszewski, Parallel packing and covering of an equilateral triangle with sequences of squares, Acta Mathematica Hungarica, 125 (3), (2009), 249-260. DOI: 10.1007/s10474-009-9015-z 
  46.  J. Januszewski, Covering the plane with translates of a triangle, Discrete and Computational Geometry, 43 (1), (2010), 167-178. DOI: 10.1007/s00454-009-9203-1
  47. J. Januszewski, On-line packing squares into n unit squares, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Mathematics, 58 (2), (2010), 137-145.
  48. J. Januszewski, Translative packing of a square with sequences of squares, Colloquium Mathematicum, 121 (2), (2010), 273-280.
  49. J. Januszewski, On the lower bound of the sum of squared distances between vertices of a convex polygon, Geombinatorics, 20 (3), (2011), 110-114.
  50. J. Januszewski, On-line packing and covering a disk with disks, Beiträge zur Algebra und Geometrie, 52 (2), (2011), 305-314.
  51. J. Januszewski, A convex polygon with small sum of squared distances between its vertices, Geombinatorics, 23 (3), (2012), 97-100.
  52. J. Januszewski, Translative packing of unit squares into squares, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Volume 2012 (2012), Article ID 613201, 7 pages, DOI: 10.1155/2012/613201.
  53. J. Januszewski, On-line algorithms for 2-space bounded 2-dimensional bin packing, Information Processing Letters, 112 (2012), 719-722.
   http://dx.doi.org/10.1016/j.ipl.2012.06.016.
  54. J. Januszewski, Translative packing of unit squares into circles, Geombinatorics 23 (1), (2013), 12-15.
  55. J. Januszewski, Translative covering by unit squares ,  Demonstratio Mathematica, 46 (3), (2013), 605-616
  56. P. Grzegorek, J. Januszewski, Online algorithms for 3-space bounded 2-dimensional bin packing and square packing, Romanian Journal of Information Science and Technology 17 (2), (2014), 190-203.
  57. J. Januszewski, An upper bound for some coloring problem, American Mathematical Monthly, 122 (5), (2015), p. 481 (filler)
  58. J. Januszewski, Translative packing of unit squares into equilateral triangles ,  Demonstratio Mathematica, 48 (3), (2015), 452-461.
  59. P. Grzegorek, J. Januszewski, A note on one-space bounded square packing, Information Processing Letters, 115 (2015), 872-876.
  60. J. Januszewski, Packing rectangles into a large square, Periodica  Mathematica    Hungarica 72 (1), (2016), 90-101.
  61. J. Januszewski, Ł. Zielonka, Improved online algorithms for 2-space bounded 2-dimensional bin packing,   International Journal of Foundations of  Computer Science, 27 ( 4),  (2016), 407–429.
  62. J. Januszewski, Ł. Zielonka, Online packing of rectangular items into square bins,  Approximation and Online Algorithms, 15th International Workshop, WAOA 2017, Vienna, Austria, September 7–8, 2017, Lecture Notes in Computer Science, 10787, (2018), 147-163.
  63. J. Januszewski, Ł. Zielonka, Efficient online packing of 4-dimensional cubes into the unit cube, Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, 55 (3), (2018), 305-326.
  64. P. Grzegorek, J. Januszewski, Drawer algorithms for 1-space bounded multidimensional hyperbox packing,  Journal of Combinatorial Optimization, 37 (2019), 1011-1044,   DOI 10.1007/s10878-018-0338-y
  65. P. Grzegorek, J. Januszewski, A note on three Moser’s problems and two Paulhus’ lemmas, Journal of Combinatorial Theory Series A, 162 (2019) 222-23, https://doi.org/10.1016/j.jcta.2018.11.004
  66. J. Januszewski, Ł. Zielonka, Online packing of d-dimensional boxes into the unit cube, Periodica Mathematica Hungarica (2020),  https://doi.org/10.1007/s10998-020-00315-4
  67.  P. Grzegorek, J. Januszewski, Ł. Zielonka,  Efficient 1‑space bounded hypercube packing algorithm, Algorithmica (2020),  https://doi.org/10.1007/s00453-020-00723-5