Danuta Ozdarska Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
dr Danuta Ozdarska
starszy wykładowca
Danuta.Ozdarska@utp.edu.pl
52 340 86 73
212 (bud.2.7)
Konsultacje w semestrze letnim:
środa: od 15:35 do 16:20 s.303 ul Seminaryjna 3
czwartek:od 15:35 do 16:20 p.212 bud 2.7 Fordon


Materiały dydaktyczne oraz informacje dla studentów kierunków: