Danuta Ozdarska Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
dr Danuta Ozdarska
starszy wykładowca
Danuta.Ozdarska@utp.edu.pl
52 340 86 73
212 (bud.2.7)
Konsultacje:
poniedziałek: 11:15 - 12:45 (od 28.08.2017)


Materiały dydaktyczne oraz informacje dla studentów kierunków: