Danuta Ozdarska Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
dr Danuta Ozdarska
starszy wykładowca
Danuta.Ozdarska@utp.edu.pl
52 340 86 73
212 (bud.2.7)
Konsultacje:
wtorek: 11:00 - 12:30


Materiały dydaktyczne oraz informacje dla studentów kierunków: