Danuta Ozdarska Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
dr Danuta Ozdarska
starszy wykładowca
Danuta.Ozdarska@utp.edu.pl
52 340 86 73
F 110
konsultacje:
środa: od 14:00 do 15:30 (utp.webex.com/meet/danuta.ozdarska)


Materiały dydaktyczne dla studentów w okresie pracy zdalnej dostępne są na platformie moodle.utp.edu.pl
Terminy egzaminów oraz poprawek dla danego kierunku znajdują się w zakładce: "terminy kolokwiów i egzaminów" bądź "terminy kolokwiów i zaliczeń")