Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
konsultacje:
dr Alina Semrau-Giłka
starszy wykładowca
Alina.Semrau@utp.edu.pl
052 340 86 41
208 (bud. 2.7, I piętro)
czwartek: 8.30-10.00

Publikacje:
  • A. Semrau Euler’s approximations of weak solutions of reflecting SDEs with discontinuos coefficients Bull. Polish Acad. Sci. Math. 55 (2007) 171-182
  • A. Semrau Discete approximations of strong solutions of reflecting SDEs with discontinuos coefficients Bull. Polish Acad. Sci. Math. 57 (2009) 169-180
  • A Semrau-Giłka Euler’s Approximations of  solutions of reflecting SDEs with discontinuos coefficients Bull. Polish Acad. Sci. Math. 61 (2013) 79-85
  • A. Semrau-Giłka On approximation of solutions of one-dimensional reflecting SDEs with discontinuos coefficients Statist. Probab. Lett. 96 (2015) 315-321

Materiały dydaktyczne, wyniki i ogłoszenia dla studentów kierunków:

Teleinformatyka – matematyka dyskretna
Mechatronika – matematyka
Biotechnologia – matematyka
Elektrotechnika – matematyka
Matematyka – laboratorium
Elektrotechnika II st. – statystyka